دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی جشنواره 
 
 

معرفی جشنواره

 

 

جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور قدردانی از فرآيندهای آموزشی و تجليل و ارتقاء و توسعه رويه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوين استانداردهامربوط به هر يک از فرآيندهای آموزشی و تعيين معيارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآيندهاو نيز توسعه فرآيندها و ابداع و ارائه فرآيندهای جديد آموزشی برگزار می گردد. دبيرخانه اين جشنواره واقع در مرکز امور هيئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اهداف ذيل فعاليت خود را آغاز نموده است.

الف) شناسائی فرآيند های مطلوب دانشگاهی

ب) ارتقاء فرآيند های جاری آموزشی در دانشگاهها

ج) ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.

د)توجه به فرآيند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاههای و موسساتآموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها

هـ) شناسائی و طراحی فرآيند های جديد آموزشی و معرفی آن به عنوانالگو در سطح دانشگاه ، دانشکده يا موسسه آموزش عالی

و) ايجاد فضای مناسب علمی جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليدعلم و دانش مورد استناد جهانی در کتب يا نشريات

ز) ايجاد فضای رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح کشور

ح) ايجاد فرصت های جديد شغلی برای اساتيد دانشگاهها و موسسات‌آموزشی و کمک آموزشی

ط) ايجاد بازار برای فرآيند های آموزشی جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاری در راستای توليد علم

ی) ايجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی

   اين جشنواره در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزارخواهد شد.

 در سطح دانشگاهی هر يک از اعضاء هيئت علمی يا همکاران ايشان حداکثر دو فرآيند آموزشی را به گروه معرفی می نمايند تا پس از تائيد گروه واردميدان رقابت گردد. در اين مرحله فرآيندهای اخذ شده با فرآيند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مقايسه می گردد و به هر يک از فرآيندها نمره ای اختصاص می يابد. در پايان براساس نمرات اخذ شده هر يک از فرآيندها ترتيب شده و به ترتيب بيشترين نمره اخذ شده و فرآيند های مطلوب دانشگاهی مشخص می گردد.از فرآيندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدير به عمل آمده  و برای آنها جوايز و ارزش های علمی ... منظور می گردد. فرآيندهای منتخب دانشگاهی وارد ميدان رقابت کشوری  می شوند.  و در سنوات آتی اين جشنواره ظرفيت تبديل شدن به يک جشنواره آموزشی منطقه ای و بين المللی را خواهد داشت.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.