پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > فرآیندهای برتر دانشگاهی > فرایند برتر جشنواره آموزشی سال ١٣٩٥ 
 
 

  

عنوان فرآیند

صاحب فرآیند

نام حیطه

نتایج داوری

اجرای دوره آموزشی کار در مطب کارورزان پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر شهنام عرشی-  معاونت بهداشتی

مرجعیت و مدیریت

رتبه یک کشوری کسب نموده اند.

شرکت فعال دانشجویان دوره دستیاری در جلسات ژورنال کلاب با توجه به روش های Problem Based Learning

ساناز نصوحی- دانشکده داروسازی

روشها و تکنیک های آموزشی

-

برنامه کارورزی" کار در مطب" دانشجویان اینترن دانشکده پزشکی شهید بهشتی

بهرخ محمودزاده دکتر علی طبیبی- دکتر شهرام یزدانی - دكتر فخرالسادات حسینی- دکتر محمد حسین زاده - دکتر شهنام عرشی- دکتر حسن پور  دکتر خلیل رستمی

برنامه ریزی درسی

رتبه یک  کشوری کسب نموده است

نرم افزارهای آموزشی تصویربرداری چشم جهت رزیدنت ها و متخصصین

چشم پزشکی کشور

دکتر بهرام عین اللهی دکتر محمد مهدی صدوقی   قطبعلمیآموزشیچشمپزشکی

محصولات

قابل تقدیر کشوری می باشد

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا ارزشیابی دانشجویان پرستاری و مامایی

دکتر سپیده حاجیان دانشکده پرستاری و مامائی

سنجش و ارزشیابی

قابل تقدیر کشوری می باشد

اجرایCEC: Clinico Ethical Conference  در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترمهرزاد کیانی  ، دکتر شبنم بزمی، دکتر لیلا افشار- دانشکده طب  سنتی

مشاوره و راهنمایی و فعالیت فرهنگی

-

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.